watermark logo

اعتراف تلخ پدر ریحانه عامری - تماشای لحظه به لحظه جان دادن ریحانه

35 بازدید
admin
2
متشر شده در 22 Jun 2020 / در حوادثریحانه
عامری / اعتراف پدر به تماشای لحظه به لحظه جان دادن ریحانه عامری-
ریحانه عامری ، فاطمه برحی و رومینا اشرفی ، 3 دختری که قربانی غیرت مردان
خانه شان شدند. 3 پرونده قتل ناموسی که توسط مهدی ابراهیمی سردبیر رکنا
مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

اطلاعات بیشتر
0 نظر sort مرتب سازی بر اساس